Xã Lê Lợi tổ chức kỳ họp thứ chín - HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Lê Lợi tổ chức kỳ họp thứ chín - HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Ngày 27/12/2022, HĐND xã Lê Lợi khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 09. Dự kỳ họp có ông Bùi Xuân Hưng – UVBCH thành phố- Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi; Đại diện ban ngành đoàn thể xã, các đơn vị trường học, y tế cùng 21 ông bà đại biểu HĐND xã.

Quang cảnh Hội nghị

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban nhân dân xã đã trình bày cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã và các loại quỹ  năm 2022, dự toán thu chi ngân sách năm 2023; Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐND năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Các Ban của Hội đồng nhân dân trình bày các báo cáo thẩm tra.

Năm 2022, trước những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - Xã hội, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận của Nhân dân đã tạo được sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng đạt 702,6 ha ( Diện tích gieo trồng vụ xuân). Diện tích trồng rừng ước đạt 16ha đạt 320% kế hoạch, bằng 101,9% co với CK; Khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 180m3 bằng 120% KH bằng 62% so với CK. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản]ơcs đạt 123,9ha, sản lượng khai thác ư[cs đạt 186 tấn bằng 116,3% KH bằng 106,3% so với CK Thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư, quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới nâng cao, chú trọng phối hợp công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, kết quả công tác giảm nghèo. Các nhiệm vụ chuyển đổi số, khắc phục các chỉ số về cải cách hành chính triển khai tích cực; cơ sở vật chất phục vụ dạy học, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 09, HĐND xã khóa XXI đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã, phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 HĐND xã Lê Lợi khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Tại Hội nghị cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Chính quyền năm 2022.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 119