Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Đỗ Thị Phương
- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy
- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0982317136
- Email:
 
- Đồng chí: Bùi Văn Bình
- Chức vụ:Phó CTHĐND xã – chủ tịch MTTQ
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0915800715
- Email:
 
- Đồng chí: Phạm Quang Hải
- Chức vụ: Chủ tịch xã
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Cao cấp
- Điện thoại: 0912000181
- Email:
 
- Đồng chí: Đặng Văn Trung
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Đại học
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0832879933
- Email:
 
- Đồng chí: Nguyễn Duy Huynh
- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã
- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ
- Trình độ LLCT:Trung cấp
- Điện thoại: 0985426888
- Email:
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 119