Giới Thiệu

1. Đặc điểm tình hình

Xã Lê Lợi được thành lập vào tháng 3/1946

Xã Lê Lợi là xã vùng trung du, có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.979,29 ha, trong đó đất nông nghiệp 2.266,29 ha (đất sản xuất nông nghiệp: 596,49 ha, đất NTTS: 874,76 ha, đất lâm nghiệp: 780,66 ha), Đất phi nông nghiệp: 1.408,28 ha, Đất chưa sử dụng: 286,60 ha. Xã có 7 thôn, tổng dân số 7.060 nhân khẩu/1.857 hộ trong đó có 59 hộ dân tộc thiểu số/319 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có 10 thành phần dân tộc anh em chung sống (Kinh, Dao, Tày, Nùng, Hoa, Sán dìu, Cao lan, Mường, Thái, Sán chỉ), dân tộc thiểu số chiếm 3,2%; có 4.881 người trong độ tuổi lao động, trong đó lao động nông thôn chiếm khoảng 31,98%. Toàn Đảng bộ có 267 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ (chi bộ nông thôn 7, trường học 3, công an 1, y tế 1). Xã Lê Lợi có vị trí địa lý, địa hình, giao thông thuận tiện, trên địa bàn triển khai nhiều dự án, công nghiệp phát triển tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Điều kiện tự nhiên- xã hội

Là một địa bàn liền kề hai khu trung tâm Kinh tế - chính trị - VĂn hóa của tỉnh và của huyện. Địa hình tương đối bằng phẳng, gia thông thuận lợi và có nhiều nguồn vốn tài nguyên phục vụ sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng như: Gạch, ngói, xi măng…Với lợi thế và dặc thù trên xã Lê Lợi được đấnh giá là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về Quốc phòng an ninh và giầu tiềm năng về phát triển kinh tế của huyện Hoành Bồ và tỉnh Quảng Ninh.

Được sự quan tâm của tỉnh, huyện và các nhà đầu tư từ năm 2000 đến nay trên địa bàn đã có hàng chục dự án vào đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng và nuôi trồng thủy sản đã đang đi vào hoạt động có hiệu quả. Từ đó các cơ sở hạ tầng như đường giao thông và cá công trình phúc lợi công cộng khác được triển khai đầu tư, xây dựng và nâng cấp tạo điều kiện cho diện mạo của địa phương ngày càng đổi mới. Đời sống nhân dân càng ngày cải thiện và sung túc.Tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định

3. Di tích lịch sử văn hóa:

Xã Lê Lợi có 03 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh: Chùa Yên Mỹ, Đền thờ Vua lê Thái Tổ, Ngè thờ Vũ Phi Hổ. Số lượng du khách cũng như nhân dân trên địa bàn ngày càng tăng nhất là vào dịp lễ tế t( Phật đản, tết, lễ hội,..)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 28