Ngày 05/2022, tất cả 07 thôn trên địa bàn xã Lê lợi đã đồng loạt tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 05/2022, tất cả 07 thôn trên địa bàn xã Lê lợi đã đồng loạt tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

Xã Lê Lợi có 1757 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đại diện cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu ra người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở. Để chuẩn bị bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 xã Lê Lợi đã thành lập 7 tổ bầu cử; ban công tác mặt trận thôn đã tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự, tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình các bước. Cùng với đó, xã phối hợp với các thôn cũng đã chuẩn bị tốt các phần việc như trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, địa điểm bỏ phiếu; hòm phiếu. Danh sách cử tri và trích ngang người ứng cử trưởng thôn được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, các trang zalo, face book… để cử tri hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm tham gia bầu cử. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, cuộc bầu cử trưởng thôn tại xã Lê Lợi đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn. Nhân dân phát huy trách nhiệm, dân chủ, đi bầu đông đủ, đúng quy định. Đến thời điểm 13 giờ 30 phút, 100% cử tri xã đã thực hiện xong quyền công dân của mình. 7/7 trưởng thôn tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025, với số phiếu cao. Từ kết quả trên các trưởng thôn được cử tri lựa chọn là những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành công việc tại cơ sở; đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội của từng thôn trên địa bàn nói riêng và xã Lê Lợi nói chung ngày một phát triển đi lên./.

Huyền Thư

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12