Khai mạc ra quân huấn luyện cụm 4 xã năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-TM ngày 19/2/2024 của Ban CHQS thành phố Hạ Long về Huấn luyện Quân sự, Giáo dục chính trị- pháp luật cho lực lượng DQTV năm 2024; Sáng ngày 15/4/2024, Cụm huấn luyện Lê Lợi - Hoành Bồ – Sơn Dương – Đồng Lâm tổ chức Hội nghị “Khai mạc huấn luyện Quân sự, giáo dục chính trị - pháp luật cho lực lượng Dân quân năm 2024” Năm 2024, xã Lê Lợivđược phân công làm Cụm trưởng

Dự khai mạc ra quân huấn luyện có đ/c Nguyễn Văn Năng phó chỉ huy Ban Quân sự thành phố Hạ Long, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm 4 xã. Và toàn thể chiến sỹ tự vệ của các đơn vị. Thay mặt lãnh đạo 4 đơn vị trong Cụm đồng chí Nguyễn Văn Năng phó chỉ huy Ban Quân sự thành phố Hạ Long đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng tự vệ và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Với Chủ đề phong trào thi đua: Chủ đề thi đua đột kích “Tuần huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”.

 

     

 

Các đại biểu dự hội nghị.

     Trong thời gian 15 ngày từ 15-30/5/2023, các chiến sỹ dân quân được học tập các nội dung về giáo dục chính trị, một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Việt nam XHCN trong tình hình mới; Quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ  năm 2019; Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, phòng chống âm mưu thủ đoạn chiến lược Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; nắm vững nội dung cơ bản điều lệnh đội ngũ từng người không có súng và một số nội dung quân sự chung; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị; nắm vững nguyên tắc chiến thuật từng người bảo vệ mục tiêu được giao, vận dụng sáng tạo trong xử trí tình huống, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng các bộ phận chính của súng, đạn và thực hành bắn đạn thật...

 

Toàn cảnh khai mạc.

    Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Năng phó Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự tthành phố chỉ rõ: Ban chỉ huy quân sự các xã trong cụm quân sự phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt các nội dung theo tiến trình đã được xác định; các đồng chí cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự các xã trong cụm cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, triệu tập đúng, đủ thành phần, quân số tham gia huấn luyện, duy trì và quản lý chặt chẽ quân số, thời gian huấn luyện; chú trọng huấn luyện gắn với rèn luyện kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, an toàn trong huấn luyện; các đồng chí chiến sỹ Dân quân tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm quy chế của lớp học, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị, kết quả đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đoàn kết quân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt cho ra quân huấn luyện bảo đảm chất lượng huấn luyện tốt ngay từ ngày đầu huấn luyện, phấn đấu 100% các khoa  mục đạt yêu cầu trong đó phải đạt 75% khá, giỏi trở nên.

Làm tốt công tác phòng gian bảo mật, quản lý sử dụng vũ khí trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ của lực lượng dân quân. 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chấp hành đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và VKTB trong quá trình huấn luyện, khi làm nhiện vụ và khi tham gia giao thông. Quân số huấn luyện đạt 98% trở lên.

Phát huy dân chủ, xây dựng tác phong chiến sĩ DQTV, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật cơ quan, đơn vị tuyệt đối không để xảy ra vụ việc.

Làm tốt công tác tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự của địa phương.

Xã lê Lợi ngày 15/5/2024

Huyền Thư

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 112