Hội nông dân xã Lê Lợi tích cực chuẩn bị cho đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp trên về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong thời gian này, Hội nông dân xã Lê Lợi đã và đang tích cực tập trung chuẩn bị cho đại hội đại biểu Hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tầng lớp nông dân nhằm tổng kết, đánh giá công tác nông dân trong nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nông dân trong nhiệm kỳ mới.

Thời gian qua, Hội nông dân xã đã tiến hành các cuộc họp nhằm triển khai nội dung, kế hoạch hoạt động cụ thể đến các thành viên, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để chuẩn bị chu đáo cho đại hội diễn ra trong 2 ngày 9-10/3/2023 sắp tới.

Để chuẩn bị cho Đại hội hội nông dân Nhiệm kỳ 2023-2028, công tác nhân sự khóa mới cũng được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ. Cùng với việc thực hiện đầy đủ quy trình về nhân sự, Hội nông dân xã nhà cũng đã tập trung nhân lực, trí tuệ cho công tác xây dựng văn kiện Đại hội. Ban chấp hành Hội sớm triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội trên cơ sở định hướng của Ban Thường vụ Hội nông dân thành phố, xác định rõ về thời gian, địa điểm, các nội dung chính của Đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023– 2028 vẫn đang được BCH Hội tập trung thực hiện. Ban chấp hành Hội cũng đã thành lập các tiểu ban để triển khai các công việc trong công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Bên cạnh việc chuẩn bị xây dựng các văn kiện của Đại hội, Ban chấp hành Hội nông dân xã cũng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới chào mừng Đại hội để Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhất, thể hiện ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nông dân trên địa bàn địa phương.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18