Hội nghị triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố

 

Hội nghị triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố

 

Ngày 9/6, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố; đồng chí Thái Mạnh Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh

Quang cảnh Hội nghị

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch số 143/KH –UBND ngày 8/4/2022 là: phấn đấu đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP. Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Từ 90% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; tăng số lượng điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt lên 16.798 điểm. Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 50%.

Đối với các dịch vụ công: 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 65% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 70% số tiền dịch vụ hành chính công được thanh toán bằng phương thức không dùng tiền mặt.

Đối với các lĩnh vực khác: 100% sản phẩm Ocop, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Mạnh Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh đã thông tin tuyên truyền những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng ý nghĩa mục tiêu và tác động của chuyển đối số, chính sách số, chính quyền số, thanh toán không dùng tiền mặt. Sự cần thiết phải chuyển đổi số , phát triển chính quyền số…

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện Viettel, VNPT đã trình bày các giải pháp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Các đại biểu dự Hội nghị cũng thảo luận các nội dung về chuyển đổi số, chính quyền số, sự cần thiết của chuyển đổi số và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Thành phố cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp triển khai Đề án. Đồng chí yêu cầu: Trung tâm văn hóa và phòng Văn hóa thông tin đẩy mạnh tuyên truyền về các dịch vụ, tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt; Quán triệt vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số; Triển khai quyết liệt, đồng bộ các cơ chế, chính sách về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm đến các xã vùng cao, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác chuyển đổi số…

Hồng Hạnh - Trần Khánh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27