HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LÊ LỢI

Sáng ngày 07/01/2024, 7/7 thôn trên địa bàn xã Lê Lợi đã đồng loạt tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn nhiệm kỳ 2024 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với UB MTTQ và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của Mặt trận tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự Hội nghị Ban công tác Mặt trận các thôn có các Đồng chí Lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ; các tổ chức chính trị - xã hội phường; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã về dự đông đủ.

Hội nghị Ban công tác Mặt trận ở các thôn nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong công tác tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, đồng thời góp phần đảm bảo cho công tác nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lê Lợi nhiệm kỳ 2024-2029. Việc tổ chức kiện toàn nhân sự của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đảm bảo trình tự, cơ cấu, thành phần theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận các thôn nhiệm kỳ 2021- 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2026. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá đúng đắn tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; thẳng thắn, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Nội dung phương hướng, nhiệm vụ đã cụ thể hóa Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay trên địa bàn.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ phường, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, đề ra nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện: tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào, cuộc vận động do các ngành, đoàn thể phát động; thu thập, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân khu dân cư với Cấp ủy chi bộ và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; tham gia vào Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, tổ hòa giải, nhóm nòng cốt ở khu dân cư; tổ chức giám sát và động viên nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước theo Hiến pháp, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của địa phương; phối hợp với Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, trong đó tập trung xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy ước ở khu dân cư.

Với những kết quả đạt được của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, vượt qua khó khăn, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hội nghị tổng kết Ban công tác Mặt trận các thôn cũng đã tiến hành hiệp thương cử Ban công tác Mặt trận gồm Trưởng, Phó Ban công tác Mặt trận các thôn và cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Lê Lợi nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nội dung nhân sự được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất của Ban Công tác Mặt trận đương nhiệm đối với việc xây dựng Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới, đảm bảo về cơ cấu, số lượng phân bổ, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có tính tiêu biểu, tính đại diện, thực sự là nòng cốt xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Với quyết tâm và khí thế mới, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 12 đề ra. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường hơn nữa sự gắn bó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Đồng thời kêu gọi vận động nhân dân trong các khu dân cư thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 26