Đoàn khảo sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến khảo sát tại xã Lê Lợi

Đoàn khảo sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến khảo sát tại xã Lê Lợi phục vụ công tác tham mưu HĐND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Nghị quyết để triển khai thi hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Lực lượng tham  gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Luật được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực  cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này; qua đó, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được tốt và linh hoạt, chủ động hơn trong chỉ đạo, điều hành,  thực  hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; khắc phục được những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 28/5/2024, Đoàn khảo sát Công an tỉnh Quảng Ninh đã đến khảo sát tại xã Lê Lợi phục vụ công tác tham mưu HĐND tỉnh Quảng Ninh xây dựng Nghị quyết để triển khai thi hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nội dung khảo sát: Cơ cấu tổ chức, biên chế của các lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Dân phòng; chế độ chính sách đối với lực lượng trên; việc trang bị trang phục, phương tiện, công cụ thiết bị, nơi làm việc. Tại buổi làm việc đoàn Khảo sát đã được nghe 12 ý kiến của các đồng chí Bí thư, trưởng thôn, Công an viên bán chuyên trách, Dân phòng đánh giá cao vị trí, vai trò và tính cần thiết của việc triển khai Luật Lực lượng tham  gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; đề nghị thành lập tổ an ninh cơ sở ở mỗi  thôn từ 4 – 5 người. Ngoài ra, hàng tháng được hưởng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định; hỗ trợ tiền bồi dưỡng Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm việc ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nguy hiểm; bị ốm đau, tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ; trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết và nơi làm việc; hàng năm, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Công an xã Lê Lợi

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19