Đại hội đại biểu hội Nông dân xã Lê Lợi khóa XIII

 

Đại hội đại biểu hội Nông dân xã Lê Lợi khóa XIII

Hội Nông dân xã Lê Lợi hiện có 585 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân đoàn kết, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra. 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp ổn định, có bước phát triển. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 6,15%. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 90,02 tỷ, tăng 2,22% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2022 đạt 3,27 tỷ, tăng 114,7% so với năm 2018. Tổng sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 1.003 tấn/năm.

Quang cảnh Đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước của Hội và giai cấp nông dân tiếp tục phát triển, có chất lượng, thu hút nông dân hưởng ứng; trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn: Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi,đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, phát triển khá toàn diện, ngày càng phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã Lê Lợi phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 18-20 hội viên mới, tỷ lệ hội viên so với hộ làm nông nghiệp đạt 95% trở lên; hàng năm có từ 85% trở lên hộ nông dân đăng ký và 80% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; 85% hộ hội viên sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; mỗi năm xây dựng ít nhất 1 mô hình sản xuất mới có hiệu quả; phấn đấu xây dựng 1 cánh đồng sản xuất nông sản sạch, an toàn; xây dựng ít nhất 1 HTX để liên kết, hợp tác phát triển sản xuất có hiệu quả; 100% hội viên tham gia BHYT; 95% hội hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và đồng chí Bùi Xuân Hưng, Bí thư Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên nông dân xã Lê Lợi nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị hội Nông dân xã trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả đạt được, tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chính sách về nông nghiệp – nông dân – nông thôn; chú trọng xây dựng mô hình điển hình sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, thu hút nông dân tham gia xây dựng tổ chức hội; nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống của cán bộ, hội viên nông dân và góp phần xây dựng xã Lê Lợi trở thành phường trước năm 2025.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và lãnh đạo xã Lê Lợi chúc mừng BCH hội Nông dân xã khóa XIII

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân xã khóa XIII gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hạ Long.

Các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của UBND xã

Nhân dịp này, UBND xã Lê Lợi đã khen thưởng cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31